Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 01 252 252 252 244
13/01 kl 02 231 234 231 229
13/01 kl 03 198 204 199 193
13/01 kl 04 152 157 154 153
13/01 kl 05 119 124 120 116
13/01 kl 06 92 97 96 99
13/01 kl 07 99 104 99 101
13/01 kl 08 109 115 111 111
13/01 kl 09 146 154 148 144
13/01 kl 10 187 193 190 189
13/01 kl 11 230 236 231 231
13/01 kl 12 252 259 256 253
13/01 kl 13 254 259 254 253
13/01 kl 14 236 243 239 243
13/01 kl 15 204 209 206 -
13/01 kl 16 153 160 159 -
13/01 kl 17 112 117 114 -
13/01 kl 18 79 86 81 -
13/01 kl 19 69 78 70 -
13/01 kl 20 73 81 76 -
13/01 kl 21 100 109 105 -
13/01 kl 22 145 153 147 -
13/01 kl 23 194 205 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 289 316 261 236
Laveste vannstand 69 84 92 67 41
Avvik gult nivå -6 24 51 -4 -29
Avvik orange nivå -22 8 35 -20 -45
Avvik rødt nivå -37 -7 20 -35 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm