Tid (NNT) Observert 13/01 00 12/01 12 12/01 00
13/01 kl 00 242 - 252 257
13/01 kl 01 244 252 252 257
13/01 kl 02 229 231 232 237
13/01 kl 03 193 199 200 205
13/01 kl 04 153 154 155 160
13/01 kl 05 116 120 121 126
13/01 kl 06 99 96 97 102
13/01 kl 07 101 99 99 104
13/01 kl 08 111 111 112 116
13/01 kl 09 144 148 148 153
13/01 kl 10 189 190 192 195
13/01 kl 11 231 231 232 236
13/01 kl 12 253 256 257 261
13/01 kl 13 253 254 255 258
13/01 kl 14 243 239 240 243
13/01 kl 15 206 206 208 210
13/01 kl 16 161 159 162 165
13/01 kl 17 118 114 117 120
13/01 kl 18 85 81 84 87
13/01 kl 19 76 70 74 75
13/01 kl 20 83 76 79 82
13/01 kl 21 110 105 108 109
13/01 kl 22 155 147 149 150
13/01 kl 23 200 198 200 201

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 13/01 00 256 265 279 242 217
Max. fra modell: 12/01 12 257 269 283 244 214
Max. fra modell: 12/01 00 261 270 288 258 157
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm