Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 01 41 41 41 33
13/01 kl 02 38 41 38 36
13/01 kl 03 38 44 39 33
13/01 kl 04 34 39 36 35
13/01 kl 05 38 43 39 35
13/01 kl 06 31 36 35 38
13/01 kl 07 39 44 39 41
13/01 kl 08 32 38 34 34
13/01 kl 09 35 43 37 33
13/01 kl 10 32 38 35 34
13/01 kl 11 34 40 35 35
13/01 kl 12 33 40 37 34
13/01 kl 13 34 39 34 33
13/01 kl 14 32 39 35 39
13/01 kl 15 33 38 35 -
13/01 kl 16 27 34 33 -
13/01 kl 17 31 36 33 -
13/01 kl 18 29 36 31 -
13/01 kl 19 31 40 32 -
13/01 kl 20 28 36 31 -
13/01 kl 21 29 38 34 -
13/01 kl 22 31 39 33 -
13/01 kl 23 33 44 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 41 50 69 50 31
Laveste værets virkning 31 35 51 28 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm