Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 196 35 231 -
14/01 kl 01 211 40 251 -
14/01 kl 02 207 37 244 -
14/01 kl 03 186 42 228 -
14/01 kl 04 150 39 189 -
14/01 kl 05 109 42 151 -
14/01 kl 06 77 42 119 -
14/01 kl 07 62 43 105 -
14/01 kl 08 66 44 110 -
14/01 kl 09 86 43 129 -
14/01 kl 10 122 47 169 -
14/01 kl 11 167 44 211 -
14/01 kl 12 203 46 249 -
14/01 kl 13 220 45 265 -
14/01 kl 14 217 46 263 -
14/01 kl 15 197 46 243 -
14/01 kl 16 161 46 207 -
14/01 kl 17 116 46 162 -
14/01 kl 18 74 47 121 -
14/01 kl 19 48 47 95 -
14/01 kl 20 40 49 89 -
14/01 kl 21 49 49 98 -
14/01 kl 22 78 50 128 -
14/01 kl 23 122 50 172 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 265 279 242 217
Laveste vannstand 70 89 101 83 66
Avvik gult nivå -9 0 14 -23 -48
Avvik orange nivå -25 -16 -2 -39 -64
Avvik rødt nivå -40 -31 -17 -54 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm