Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 232 242 231 -
14/01 kl 01 243 255 251 -
14/01 kl 02 241 254 244 -
14/01 kl 03 220 233 228 -
14/01 kl 04 189 202 189 -
14/01 kl 05 150 163 151 -
14/01 kl 06 116 132 119 -
14/01 kl 07 105 119 105 -
14/01 kl 08 109 128 110 -
14/01 kl 09 130 150 129 -
14/01 kl 10 168 188 169 -
14/01 kl 11 210 231 211 -
14/01 kl 12 248 270 249 -
14/01 kl 13 264 289 265 -
14/01 kl 14 263 288 263 -
14/01 kl 15 242 269 243 -
14/01 kl 16 206 235 207 -
14/01 kl 17 161 189 162 -
14/01 kl 18 118 149 121 -
14/01 kl 19 91 123 95 -
14/01 kl 20 84 116 89 -
14/01 kl 21 93 125 98 -
14/01 kl 22 124 156 128 -
14/01 kl 23 169 203 172 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 289 316 261 236
Laveste vannstand 69 84 92 67 41
Avvik gult nivå -6 24 51 -4 -29
Avvik orange nivå -22 8 35 -20 -45
Avvik rødt nivå -37 -7 20 -35 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm