Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 165 51 216 -
15/01 kl 01 195 54 249 -
15/01 kl 02 206 57 263 -
15/01 kl 03 200 61 261 -
15/01 kl 04 177 64 241 -
15/01 kl 05 141 64 205 -
15/01 kl 06 104 65 169 -
15/01 kl 07 77 65 142 -
15/01 kl 08 68 67 135 -
15/01 kl 09 74 67 141 -
15/01 kl 10 96 68 164 -
15/01 kl 11 132 69 201 -
15/01 kl 12 174 66 240 -
15/01 kl 13 205 65 270 -
15/01 kl 14 216 63 279 -
15/01 kl 15 210 63 273 -
15/01 kl 16 189 60 249 -
15/01 kl 17 152 59 211 -
15/01 kl 18 110 59 169 -
15/01 kl 19 72 59 131 -
15/01 kl 20 51 57 108 -
15/01 kl 21 45 56 101 -
15/01 kl 22 56 55 111 -
15/01 kl 23 85 52 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 265 279 242 217
Laveste vannstand 70 89 101 83 66
Avvik gult nivå -9 0 14 -23 -48
Avvik orange nivå -25 -16 -2 -39 -64
Avvik rødt nivå -40 -31 -17 -54 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm