Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 212 246 216 -
15/01 kl 01 245 277 249 -
15/01 kl 02 255 287 263 -
15/01 kl 03 250 280 261 -
15/01 kl 04 230 260 241 -
15/01 kl 05 196 225 205 -
15/01 kl 06 162 191 169 -
15/01 kl 07 135 169 142 -
15/01 kl 08 128 165 135 -
15/01 kl 09 136 175 141 -
15/01 kl 10 156 199 164 -
15/01 kl 11 194 235 201 -
15/01 kl 12 232 276 240 -
15/01 kl 13 264 307 270 -
15/01 kl 14 272 316 279 -
15/01 kl 15 267 310 273 -
15/01 kl 16 244 285 249 -
15/01 kl 17 205 248 211 -
15/01 kl 18 162 205 169 -
15/01 kl 19 122 162 131 -
15/01 kl 20 99 141 108 -
15/01 kl 21 92 130 101 -
15/01 kl 22 100 139 111 -
15/01 kl 23 129 165 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 289 316 261 236
Laveste vannstand 69 84 92 67 41
Avvik gult nivå -6 24 51 -4 -29
Avvik orange nivå -22 8 35 -20 -45
Avvik rødt nivå -37 -7 20 -35 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm