Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 47 81 51 -
15/01 kl 01 50 82 54 -
15/01 kl 02 49 81 57 -
15/01 kl 03 50 80 61 -
15/01 kl 04 53 83 64 -
15/01 kl 05 55 84 64 -
15/01 kl 06 58 87 65 -
15/01 kl 07 58 92 65 -
15/01 kl 08 60 97 67 -
15/01 kl 09 62 101 67 -
15/01 kl 10 60 103 68 -
15/01 kl 11 62 103 69 -
15/01 kl 12 58 102 66 -
15/01 kl 13 59 102 65 -
15/01 kl 14 56 100 63 -
15/01 kl 15 57 100 63 -
15/01 kl 16 55 96 60 -
15/01 kl 17 53 96 59 -
15/01 kl 18 52 95 59 -
15/01 kl 19 50 90 59 -
15/01 kl 20 48 90 57 -
15/01 kl 21 47 85 56 -
15/01 kl 22 44 83 55 -
15/01 kl 23 44 80 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 41 50 69 50 31
Laveste værets virkning 31 35 51 28 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm