Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 126 50 176 -
16/01 kl 01 165 48 213 -
16/01 kl 02 190 49 239 -
16/01 kl 03 198 44 242 -
16/01 kl 04 190 45 235 -
16/01 kl 05 168 43 211 -
16/01 kl 06 135 43 178 -
16/01 kl 07 103 38 141 -
16/01 kl 08 82 39 121 -
16/01 kl 09 75 38 113 -
16/01 kl 10 82 34 116 -
16/01 kl 11 105 34 139 -
16/01 kl 12 139 32 171 -
16/01 kl 13 176 33 209 -
16/01 kl 14 201 30 231 -
16/01 kl 15 209 30 239 -
16/01 kl 16 202 29 231 -
16/01 kl 17 181 28 209 -
16/01 kl 18 147 28 175 -
16/01 kl 19 108 29 137 -
16/01 kl 20 76 28 104 -
16/01 kl 21 57 29 86 -
16/01 kl 22 53 30 83 -
16/01 kl 23 64 31 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 265 279 242 217
Laveste vannstand 70 89 101 83 66
Avvik gult nivå -9 0 14 -23 -48
Avvik orange nivå -25 -16 -2 -39 -64
Avvik rødt nivå -40 -31 -17 -54 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm