Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 168 202 176 -
16/01 kl 01 204 236 213 -
16/01 kl 02 229 258 239 -
16/01 kl 03 234 261 242 -
16/01 kl 04 225 250 235 -
16/01 kl 05 202 227 211 -
16/01 kl 06 168 192 178 -
16/01 kl 07 134 159 141 -
16/01 kl 08 113 136 121 -
16/01 kl 09 104 126 113 -
16/01 kl 10 107 132 116 -
16/01 kl 11 128 153 139 -
16/01 kl 12 159 187 171 -
16/01 kl 13 194 226 209 -
16/01 kl 14 217 247 231 -
16/01 kl 15 221 257 239 -
16/01 kl 16 212 247 231 -
16/01 kl 17 191 226 209 -
16/01 kl 18 157 190 175 -
16/01 kl 19 119 151 137 -
16/01 kl 20 84 118 104 -
16/01 kl 21 70 102 86 -
16/01 kl 22 67 97 83 -
16/01 kl 23 81 108 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 289 316 261 236
Laveste vannstand 69 84 92 67 41
Avvik gult nivå -6 24 51 -4 -29
Avvik orange nivå -22 8 35 -20 -45
Avvik rødt nivå -37 -7 20 -35 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm