Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 92 30 122 -
17/01 kl 01 128 31 159 -
17/01 kl 02 161 29 190 -
17/01 kl 03 182 30 212 -
17/01 kl 04 189 28 217 -
17/01 kl 05 182 27 209 -
17/01 kl 06 161 26 187 -
17/01 kl 07 132 24 156 -
17/01 kl 08 106 23 129 -
17/01 kl 09 88 20 108 -
17/01 kl 10 83 18 101 -
17/01 kl 11 89 16 105 -
17/01 kl 12 110 13 123 -
17/01 kl 13 140 10 150 -
17/01 kl 14 171 10 181 -
17/01 kl 15 193 8 201 -
17/01 kl 16 200 7 207 -
17/01 kl 17 194 4 198 -
17/01 kl 18 175 4 179 -
17/01 kl 19 145 4 149 -
17/01 kl 20 112 3 115 -
17/01 kl 21 84 3 87 -
17/01 kl 22 66 2 68 -
17/01 kl 23 62 4 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 265 279 242 217
Laveste vannstand 70 89 101 83 66
Avvik gult nivå -9 0 14 -23 -48
Avvik orange nivå -25 -16 -2 -39 -64
Avvik rødt nivå -40 -31 -17 -54 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm