Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/01 kl 00 109 135 122 -
17/01 kl 01 146 169 159 -
17/01 kl 02 177 198 190 -
17/01 kl 03 199 220 212 -
17/01 kl 04 205 227 217 -
17/01 kl 05 197 220 209 -
17/01 kl 06 174 198 187 -
17/01 kl 07 144 170 156 -
17/01 kl 08 116 144 129 -
17/01 kl 09 97 128 108 -
17/01 kl 10 92 119 101 -
17/01 kl 11 96 125 105 -
17/01 kl 12 116 144 123 -
17/01 kl 13 145 177 150 -
17/01 kl 14 175 207 181 -
17/01 kl 15 195 229 201 -
17/01 kl 16 199 236 207 -
17/01 kl 17 189 229 198 -
17/01 kl 18 169 213 179 -
17/01 kl 19 135 186 149 -
17/01 kl 20 102 157 115 -
17/01 kl 21 69 130 87 -
17/01 kl 22 48 113 68 -
17/01 kl 23 41 110 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 289 316 261 236
Laveste vannstand 69 84 92 67 41
Avvik gult nivå -6 24 51 -4 -29
Avvik orange nivå -22 8 35 -20 -45
Avvik rødt nivå -37 -7 20 -35 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm