Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 206 30 236 233
13/01 kl 02 225 30 255 251
13/01 kl 03 220 30 250 246
13/01 kl 04 194 30 224 221
13/01 kl 05 153 31 184 182
13/01 kl 06 110 32 142 140
13/01 kl 07 73 32 105 105
13/01 kl 08 54 33 87 86
13/01 kl 09 57 34 91 89
13/01 kl 10 83 34 117 115
13/01 kl 11 126 35 161 157
13/01 kl 12 172 37 209 206
13/01 kl 13 213 37 250 250
13/01 kl 14 236 39 275 273
13/01 kl 15 236 40 276 -
13/01 kl 16 213 41 254 -
13/01 kl 17 173 42 215 -
13/01 kl 18 126 41 167 -
13/01 kl 19 80 41 121 -
13/01 kl 20 49 40 89 -
13/01 kl 21 39 39 78 -
13/01 kl 22 52 39 91 -
13/01 kl 23 87 37 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 266 271 252 224
Laveste vannstand 78 75 78 86 85
Avvik gult nivå -3 -13 -8 -27 -55
Avvik orange nivå -22 -32 -27 -46 -74
Avvik rødt nivå -38 -48 -43 -62 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm