Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 132 36 168 -
14/01 kl 01 178 35 213 -
14/01 kl 02 211 34 245 -
14/01 kl 03 224 33 257 -
14/01 kl 04 215 31 246 -
14/01 kl 05 185 28 213 -
14/01 kl 06 143 28 171 -
14/01 kl 07 102 27 129 -
14/01 kl 08 69 25 94 -
14/01 kl 09 55 25 80 -
14/01 kl 10 64 26 90 -
14/01 kl 11 95 27 122 -
14/01 kl 12 138 26 164 -
14/01 kl 13 183 28 211 -
14/01 kl 14 220 29 249 -
14/01 kl 15 237 29 266 -
14/01 kl 16 231 30 261 -
14/01 kl 17 204 31 235 -
14/01 kl 18 162 32 194 -
14/01 kl 19 115 33 148 -
14/01 kl 20 73 34 107 -
14/01 kl 21 46 34 80 -
14/01 kl 22 41 34 75 -
14/01 kl 23 58 35 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 266 271 252 224
Laveste vannstand 78 75 78 86 85
Avvik gult nivå -3 -13 -8 -27 -55
Avvik orange nivå -22 -32 -27 -46 -74
Avvik rødt nivå -38 -48 -43 -62 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm