Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 95 35 130 -
15/01 kl 01 139 34 173 -
15/01 kl 02 182 34 216 -
15/01 kl 03 211 33 244 -
15/01 kl 04 219 33 252 -
15/01 kl 05 206 34 240 -
15/01 kl 06 175 34 209 -
15/01 kl 07 135 35 170 -
15/01 kl 08 97 35 132 -
15/01 kl 09 70 36 106 -
15/01 kl 10 61 37 98 -
15/01 kl 11 74 38 112 -
15/01 kl 12 106 39 145 -
15/01 kl 13 147 40 187 -
15/01 kl 14 189 40 229 -
15/01 kl 15 221 39 260 -
15/01 kl 16 233 38 271 -
15/01 kl 17 223 36 259 -
15/01 kl 18 194 35 229 -
15/01 kl 19 153 34 187 -
15/01 kl 20 109 33 142 -
15/01 kl 21 71 32 103 -
15/01 kl 22 49 32 81 -
15/01 kl 23 47 31 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 266 271 252 224
Laveste vannstand 78 75 78 86 85
Avvik gult nivå -3 -13 -8 -27 -55
Avvik orange nivå -22 -32 -27 -46 -74
Avvik rødt nivå -38 -48 -43 -62 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm