Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 67 30 97 -
16/01 kl 01 102 29 131 -
16/01 kl 02 143 28 171 -
16/01 kl 03 181 28 209 -
16/01 kl 04 206 28 234 -
16/01 kl 05 211 28 239 -
16/01 kl 06 196 28 224 -
16/01 kl 07 167 28 195 -
16/01 kl 08 131 28 159 -
16/01 kl 09 98 27 125 -
16/01 kl 10 75 27 102 -
16/01 kl 11 70 27 97 -
16/01 kl 12 85 27 112 -
16/01 kl 13 115 28 143 -
16/01 kl 14 153 28 181 -
16/01 kl 15 190 28 218 -
16/01 kl 16 216 28 244 -
16/01 kl 17 224 28 252 -
16/01 kl 18 214 29 243 -
16/01 kl 19 186 29 215 -
16/01 kl 20 148 30 178 -
16/01 kl 21 108 30 138 -
16/01 kl 22 75 30 105 -
16/01 kl 23 56 30 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 266 271 252 224
Laveste vannstand 78 75 78 86 85
Avvik gult nivå -3 -13 -8 -27 -55
Avvik orange nivå -22 -32 -27 -46 -74
Avvik rødt nivå -38 -48 -43 -62 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm