Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 56 29 85 -
17/01 kl 01 75 28 103 -
17/01 kl 02 107 27 134 -
17/01 kl 03 144 25 169 -
17/01 kl 04 177 23 200 -
17/01 kl 05 198 20 218 -
17/01 kl 06 201 17 218 -
17/01 kl 07 188 15 203 -
17/01 kl 08 162 13 175 -
17/01 kl 09 130 11 141 -
17/01 kl 10 102 11 113 -
17/01 kl 11 83 10 93 -
17/01 kl 12 80 9 89 -
17/01 kl 13 93 10 103 -
17/01 kl 14 120 9 129 -
17/01 kl 15 152 9 161 -
17/01 kl 16 184 9 193 -
17/01 kl 17 207 9 216 -
17/01 kl 18 214 10 224 -
17/01 kl 19 204 9 213 -
17/01 kl 20 180 9 189 -
17/01 kl 21 146 9 155 -
17/01 kl 22 111 9 120 -
17/01 kl 23 82 9 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 266 271 252 224
Laveste vannstand 78 75 78 86 85
Avvik gult nivå -3 -13 -8 -27 -55
Avvik orange nivå -22 -32 -27 -46 -74
Avvik rødt nivå -38 -48 -43 -62 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm