Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 155 28 183 179
13/01 kl 02 138 28 166 162
13/01 kl 03 110 28 138 137
13/01 kl 04 79 27 106 108
13/01 kl 05 52 27 79 85
13/01 kl 06 39 26 65 70
13/01 kl 07 43 26 69 71
13/01 kl 08 62 25 87 88
13/01 kl 09 88 24 112 111
13/01 kl 10 116 23 139 143
13/01 kl 11 142 22 164 168
13/01 kl 12 160 22 182 184
13/01 kl 13 162 21 183 186
13/01 kl 14 149 20 169 172
13/01 kl 15 123 19 142 -
13/01 kl 16 91 19 110 -
13/01 kl 17 60 18 78 -
13/01 kl 18 38 19 57 -
13/01 kl 19 32 20 52 -
13/01 kl 20 42 21 63 -
13/01 kl 21 64 24 88 -
13/01 kl 22 92 28 120 -
13/01 kl 23 121 33 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 201 223 183 157
Laveste vannstand 52 81 83 70 62
Avvik gult nivå -16 2 24 -16 -42
Avvik orange nivå -28 -10 12 -28 -54
Avvik rødt nivå -47 -29 -7 -47 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm