Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 145 37 182 -
14/01 kl 01 157 38 195 -
14/01 kl 02 151 39 190 -
14/01 kl 03 131 40 171 -
14/01 kl 04 102 40 142 -
14/01 kl 05 72 39 111 -
14/01 kl 06 49 40 89 -
14/01 kl 07 41 40 81 -
14/01 kl 08 49 39 88 -
14/01 kl 09 70 38 108 -
14/01 kl 10 95 38 133 -
14/01 kl 11 123 39 162 -
14/01 kl 12 147 37 184 -
14/01 kl 13 161 38 199 -
14/01 kl 14 160 41 201 -
14/01 kl 15 143 40 183 -
14/01 kl 16 115 42 157 -
14/01 kl 17 83 44 127 -
14/01 kl 18 54 46 100 -
14/01 kl 19 36 48 84 -
14/01 kl 20 34 49 83 -
14/01 kl 21 47 51 98 -
14/01 kl 22 70 52 122 -
14/01 kl 23 96 55 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 201 223 183 157
Laveste vannstand 52 81 83 70 62
Avvik gult nivå -16 2 24 -16 -42
Avvik orange nivå -28 -10 12 -28 -54
Avvik rødt nivå -47 -29 -7 -47 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm