Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 124 58 182 -
15/01 kl 01 145 65 210 -
15/01 kl 02 153 70 223 -
15/01 kl 03 145 74 219 -
15/01 kl 04 124 74 198 -
15/01 kl 05 95 71 166 -
15/01 kl 06 68 69 137 -
15/01 kl 07 50 68 118 -
15/01 kl 08 46 69 115 -
15/01 kl 09 57 70 127 -
15/01 kl 10 78 67 145 -
15/01 kl 11 102 64 166 -
15/01 kl 12 127 61 188 -
15/01 kl 13 148 58 206 -
15/01 kl 14 158 54 212 -
15/01 kl 15 155 51 206 -
15/01 kl 16 136 50 186 -
15/01 kl 17 108 50 158 -
15/01 kl 18 78 50 128 -
15/01 kl 19 53 48 101 -
15/01 kl 20 39 45 84 -
15/01 kl 21 40 43 83 -
15/01 kl 22 53 41 94 -
15/01 kl 23 74 39 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 201 223 183 157
Laveste vannstand 52 81 83 70 62
Avvik gult nivå -16 2 24 -16 -42
Avvik orange nivå -28 -10 12 -28 -54
Avvik rødt nivå -47 -29 -7 -47 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm