Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 99 38 137 -
16/01 kl 01 124 38 162 -
16/01 kl 02 142 37 179 -
16/01 kl 03 148 35 183 -
16/01 kl 04 138 34 172 -
16/01 kl 05 116 34 150 -
16/01 kl 06 90 34 124 -
16/01 kl 07 67 34 101 -
16/01 kl 08 54 32 86 -
16/01 kl 09 53 29 82 -
16/01 kl 10 65 28 93 -
16/01 kl 11 84 27 111 -
16/01 kl 12 106 28 134 -
16/01 kl 13 128 27 155 -
16/01 kl 14 145 27 172 -
16/01 kl 15 154 26 180 -
16/01 kl 16 148 24 172 -
16/01 kl 17 129 24 153 -
16/01 kl 18 103 23 126 -
16/01 kl 19 76 23 99 -
16/01 kl 20 55 24 79 -
16/01 kl 21 44 26 70 -
16/01 kl 22 46 27 73 -
16/01 kl 23 58 27 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 201 223 183 157
Laveste vannstand 52 81 83 70 62
Avvik gult nivå -16 2 24 -16 -42
Avvik orange nivå -28 -10 12 -28 -54
Avvik rødt nivå -47 -29 -7 -47 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm