Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 78 27 105 -
17/01 kl 01 99 26 125 -
17/01 kl 02 121 22 143 -
17/01 kl 03 137 18 155 -
17/01 kl 04 141 16 157 -
17/01 kl 05 131 15 146 -
17/01 kl 06 111 14 125 -
17/01 kl 07 89 13 102 -
17/01 kl 08 70 9 79 -
17/01 kl 09 60 7 67 -
17/01 kl 10 60 6 66 -
17/01 kl 11 70 4 74 -
17/01 kl 12 87 3 90 -
17/01 kl 13 106 3 109 -
17/01 kl 14 125 4 129 -
17/01 kl 15 141 4 145 -
17/01 kl 16 148 4 152 -
17/01 kl 17 142 6 148 -
17/01 kl 18 124 8 132 -
17/01 kl 19 100 8 108 -
17/01 kl 20 78 9 87 -
17/01 kl 21 60 10 70 -
17/01 kl 22 51 11 62 -
17/01 kl 23 52 14 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 201 223 183 157
Laveste vannstand 52 81 83 70 62
Avvik gult nivå -16 2 24 -16 -42
Avvik orange nivå -28 -10 12 -28 -54
Avvik rødt nivå -47 -29 -7 -47 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm