Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 279 43 322 309
13/01 kl 02 292 44 336 324
13/01 kl 03 270 47 317 310
13/01 kl 04 223 46 269 270
13/01 kl 05 166 48 214 212
13/01 kl 06 112 48 160 159
13/01 kl 07 76 48 124 119
13/01 kl 08 63 48 111 103
13/01 kl 09 78 47 125 117
13/01 kl 10 118 46 164 161
13/01 kl 11 177 45 222 218
13/01 kl 12 242 44 286 282
13/01 kl 13 293 45 338 329
13/01 kl 14 315 43 358 349
13/01 kl 15 302 41 343 -
13/01 kl 16 259 38 297 -
13/01 kl 17 198 37 235 -
13/01 kl 18 137 37 174 -
13/01 kl 19 87 38 125 -
13/01 kl 20 57 35 92 -
13/01 kl 21 54 33 87 -
13/01 kl 22 78 32 110 -
13/01 kl 23 126 33 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 349 348 335 287
Laveste vannstand 87 96 104 102 105
Avvik gult nivå 2 -7 -8 -21 -69
Avvik orange nivå -17 -26 -27 -40 -88
Avvik rødt nivå -37 -46 -47 -60 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm