Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 187 32 219 -
14/01 kl 01 246 31 277 -
14/01 kl 02 284 29 313 -
14/01 kl 03 289 28 317 -
14/01 kl 04 260 28 288 -
14/01 kl 05 209 28 237 -
14/01 kl 06 153 25 178 -
14/01 kl 07 104 24 128 -
14/01 kl 08 75 24 99 -
14/01 kl 09 69 27 96 -
14/01 kl 10 90 29 119 -
14/01 kl 11 134 30 164 -
14/01 kl 12 194 30 224 -
14/01 kl 13 255 31 286 -
14/01 kl 14 300 34 334 -
14/01 kl 15 313 36 349 -
14/01 kl 16 292 37 329 -
14/01 kl 17 243 38 281 -
14/01 kl 18 182 40 222 -
14/01 kl 19 124 42 166 -
14/01 kl 20 80 44 124 -
14/01 kl 21 56 48 104 -
14/01 kl 22 58 49 107 -
14/01 kl 23 86 50 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 349 348 335 287
Laveste vannstand 87 96 104 102 105
Avvik gult nivå 2 -7 -8 -21 -69
Avvik orange nivå -17 -26 -27 -40 -88
Avvik rødt nivå -37 -46 -47 -60 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm