Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 136 50 186 -
15/01 kl 01 196 49 245 -
15/01 kl 02 251 48 299 -
15/01 kl 03 282 48 330 -
15/01 kl 04 280 47 327 -
15/01 kl 05 247 48 295 -
15/01 kl 06 197 48 245 -
15/01 kl 07 145 48 193 -
15/01 kl 08 103 45 148 -
15/01 kl 09 80 42 122 -
15/01 kl 10 80 43 123 -
15/01 kl 11 104 46 150 -
15/01 kl 12 149 49 198 -
15/01 kl 13 206 49 255 -
15/01 kl 14 262 48 310 -
15/01 kl 15 298 45 343 -
15/01 kl 16 304 44 348 -
15/01 kl 17 278 44 322 -
15/01 kl 18 228 44 272 -
15/01 kl 19 170 42 212 -
15/01 kl 20 119 41 160 -
15/01 kl 21 80 42 122 -
15/01 kl 22 61 43 104 -
15/01 kl 23 66 43 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 349 348 335 287
Laveste vannstand 87 96 104 102 105
Avvik gult nivå 2 -7 -8 -21 -69
Avvik orange nivå -17 -26 -27 -40 -88
Avvik rødt nivå -37 -46 -47 -60 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm