Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 95 42 137 -
16/01 kl 01 144 40 184 -
16/01 kl 02 200 39 239 -
16/01 kl 03 249 41 290 -
16/01 kl 04 273 44 317 -
16/01 kl 05 267 45 312 -
16/01 kl 06 234 45 279 -
16/01 kl 07 188 45 233 -
16/01 kl 08 144 46 190 -
16/01 kl 09 109 47 156 -
16/01 kl 10 92 48 140 -
16/01 kl 11 94 48 142 -
16/01 kl 12 118 47 165 -
16/01 kl 13 160 45 205 -
16/01 kl 14 212 46 258 -
16/01 kl 15 260 47 307 -
16/01 kl 16 290 45 335 -
16/01 kl 17 290 42 332 -
16/01 kl 18 262 41 303 -
16/01 kl 19 216 39 255 -
16/01 kl 20 165 38 203 -
16/01 kl 21 119 38 157 -
16/01 kl 22 86 36 122 -
16/01 kl 23 70 32 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 349 348 335 287
Laveste vannstand 87 96 104 102 105
Avvik gult nivå 2 -7 -8 -21 -69
Avvik orange nivå -17 -26 -27 -40 -88
Avvik rødt nivå -37 -46 -47 -60 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm