Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 76 29 105 -
17/01 kl 01 104 28 132 -
17/01 kl 02 149 26 175 -
17/01 kl 03 200 22 222 -
17/01 kl 04 242 18 260 -
17/01 kl 05 261 14 275 -
17/01 kl 06 254 10 264 -
17/01 kl 07 225 8 233 -
17/01 kl 08 185 8 193 -
17/01 kl 09 149 7 156 -
17/01 kl 10 120 7 127 -
17/01 kl 11 105 8 113 -
17/01 kl 12 107 8 115 -
17/01 kl 13 128 9 137 -
17/01 kl 14 165 10 175 -
17/01 kl 15 210 10 220 -
17/01 kl 16 252 11 263 -
17/01 kl 17 276 11 287 -
17/01 kl 18 274 12 286 -
17/01 kl 19 249 13 262 -
17/01 kl 20 209 12 221 -
17/01 kl 21 165 11 176 -
17/01 kl 22 125 11 136 -
17/01 kl 23 95 11 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 349 348 335 287
Laveste vannstand 87 96 104 102 105
Avvik gult nivå 2 -7 -8 -21 -69
Avvik orange nivå -17 -26 -27 -40 -88
Avvik rødt nivå -37 -46 -47 -60 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm