Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 215 30 245 238
13/01 kl 02 235 30 265 259
13/01 kl 03 230 31 261 254
13/01 kl 04 203 28 231 229
13/01 kl 05 161 30 191 187
13/01 kl 06 115 30 145 142
13/01 kl 07 76 29 105 106
13/01 kl 08 55 31 86 83
13/01 kl 09 56 32 88 86
13/01 kl 10 82 30 112 114
13/01 kl 11 126 34 160 158
13/01 kl 12 175 34 209 209
13/01 kl 13 219 34 253 254
13/01 kl 14 245 38 283 280
13/01 kl 15 247 37 284 -
13/01 kl 16 223 37 260 -
13/01 kl 17 182 39 221 -
13/01 kl 18 132 39 171 -
13/01 kl 19 85 39 124 -
13/01 kl 20 51 40 91 -
13/01 kl 21 39 39 78 -
13/01 kl 22 52 40 92 -
13/01 kl 23 88 38 126 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 277 283 261 232
Laveste vannstand 78 73 81 89 89
Avvik gult nivå 1 -6 0 -22 -51
Avvik orange nivå -14 -21 -15 -37 -66
Avvik rødt nivå -31 -38 -32 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm