Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 135 38 173 -
14/01 kl 01 183 38 221 -
14/01 kl 02 220 35 255 -
14/01 kl 03 235 35 270 -
14/01 kl 04 225 33 258 -
14/01 kl 05 194 29 223 -
14/01 kl 06 150 29 179 -
14/01 kl 07 107 29 136 -
14/01 kl 08 72 26 98 -
14/01 kl 09 56 25 81 -
14/01 kl 10 63 29 92 -
14/01 kl 11 94 26 120 -
14/01 kl 12 139 28 167 -
14/01 kl 13 187 29 216 -
14/01 kl 14 227 30 257 -
14/01 kl 15 247 30 277 -
14/01 kl 16 242 30 272 -
14/01 kl 17 214 31 245 -
14/01 kl 18 170 33 203 -
14/01 kl 19 121 32 153 -
14/01 kl 20 77 33 110 -
14/01 kl 21 48 35 83 -
14/01 kl 22 41 32 73 -
14/01 kl 23 59 36 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 277 283 261 232
Laveste vannstand 78 73 81 89 89
Avvik gult nivå 1 -6 0 -22 -51
Avvik orange nivå -14 -21 -15 -37 -66
Avvik rødt nivå -31 -38 -32 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm