Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 97 35 132 -
15/01 kl 01 143 33 176 -
15/01 kl 02 188 34 222 -
15/01 kl 03 219 34 253 -
15/01 kl 04 229 33 262 -
15/01 kl 05 215 35 250 -
15/01 kl 06 184 34 218 -
15/01 kl 07 142 35 177 -
15/01 kl 08 102 36 138 -
15/01 kl 09 73 34 107 -
15/01 kl 10 62 36 98 -
15/01 kl 11 74 38 112 -
15/01 kl 12 106 39 145 -
15/01 kl 13 149 42 191 -
15/01 kl 14 194 40 234 -
15/01 kl 15 228 41 269 -
15/01 kl 16 242 41 283 -
15/01 kl 17 233 37 270 -
15/01 kl 18 203 38 241 -
15/01 kl 19 161 37 198 -
15/01 kl 20 115 34 149 -
15/01 kl 21 75 35 110 -
15/01 kl 22 51 34 85 -
15/01 kl 23 48 33 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 277 283 261 232
Laveste vannstand 78 73 81 89 89
Avvik gult nivå 1 -6 0 -22 -51
Avvik orange nivå -14 -21 -15 -37 -66
Avvik rødt nivå -31 -38 -32 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm