Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 68 32 100 -
16/01 kl 01 105 29 134 -
16/01 kl 02 147 29 176 -
16/01 kl 03 188 28 216 -
16/01 kl 04 214 28 242 -
16/01 kl 05 220 29 249 -
16/01 kl 06 205 28 233 -
16/01 kl 07 175 27 202 -
16/01 kl 08 137 28 165 -
16/01 kl 09 102 28 130 -
16/01 kl 10 78 26 104 -
16/01 kl 11 71 26 97 -
16/01 kl 12 85 27 112 -
16/01 kl 13 116 27 143 -
16/01 kl 14 155 26 181 -
16/01 kl 15 194 28 222 -
16/01 kl 16 223 29 252 -
16/01 kl 17 233 28 261 -
16/01 kl 18 222 30 252 -
16/01 kl 19 194 29 223 -
16/01 kl 20 155 30 185 -
16/01 kl 21 114 31 145 -
16/01 kl 22 79 30 109 -
16/01 kl 23 59 30 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 277 283 261 232
Laveste vannstand 78 73 81 89 89
Avvik gult nivå 1 -6 0 -22 -51
Avvik orange nivå -14 -21 -15 -37 -66
Avvik rødt nivå -31 -38 -32 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm