Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 58 31 89 -
17/01 kl 01 77 30 107 -
17/01 kl 02 110 31 141 -
17/01 kl 03 148 29 177 -
17/01 kl 04 183 27 210 -
17/01 kl 05 206 26 232 -
17/01 kl 06 210 19 229 -
17/01 kl 07 196 18 214 -
17/01 kl 08 169 17 186 -
17/01 kl 09 136 12 148 -
17/01 kl 10 106 15 121 -
17/01 kl 11 86 13 99 -
17/01 kl 12 81 10 91 -
17/01 kl 13 94 13 107 -
17/01 kl 14 121 11 132 -
17/01 kl 15 155 9 164 -
17/01 kl 16 189 10 199 -
17/01 kl 17 214 8 222 -
17/01 kl 18 222 10 232 -
17/01 kl 19 212 9 221 -
17/01 kl 20 188 7 195 -
17/01 kl 21 153 10 163 -
17/01 kl 22 117 7 124 -
17/01 kl 23 87 7 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 277 283 261 232
Laveste vannstand 78 73 81 89 89
Avvik gult nivå 1 -6 0 -22 -51
Avvik orange nivå -14 -21 -15 -37 -66
Avvik rødt nivå -31 -38 -32 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm