Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 260 36 296 288
13/01 kl 02 241 36 277 268
13/01 kl 03 202 35 237 238
13/01 kl 04 151 36 187 182
13/01 kl 05 103 35 138 137
13/01 kl 06 70 36 106 102
13/01 kl 07 59 36 95 92
13/01 kl 08 74 37 111 108
13/01 kl 09 109 35 144 141
13/01 kl 10 158 38 196 192
13/01 kl 11 214 37 251 247
13/01 kl 12 258 36 294 292
13/01 kl 13 276 35 311 304
13/01 kl 14 262 34 296 296
13/01 kl 15 224 36 260 -
13/01 kl 16 171 37 208 -
13/01 kl 17 116 35 151 -
13/01 kl 18 70 35 105 -
13/01 kl 19 45 34 79 -
13/01 kl 20 45 33 78 -
13/01 kl 21 68 35 103 -
13/01 kl 22 112 35 147 -
13/01 kl 23 167 36 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 317 318 289 257
Laveste vannstand 78 91 101 85 81
Avvik gult nivå -1 5 6 -23 -55
Avvik orange nivå -16 -10 -9 -38 -70
Avvik rødt nivå -34 -28 -27 -56 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm