Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 220 36 256 -
14/01 kl 01 253 35 288 -
14/01 kl 02 257 36 293 -
14/01 kl 03 233 36 269 -
14/01 kl 04 189 36 225 -
14/01 kl 05 140 34 174 -
14/01 kl 06 95 35 130 -
14/01 kl 07 68 37 105 -
14/01 kl 08 64 39 103 -
14/01 kl 09 83 38 121 -
14/01 kl 10 121 37 158 -
14/01 kl 11 172 42 214 -
14/01 kl 12 226 41 267 -
14/01 kl 13 264 40 304 -
14/01 kl 14 274 43 317 -
14/01 kl 15 254 43 297 -
14/01 kl 16 212 44 256 -
14/01 kl 17 158 42 200 -
14/01 kl 18 106 43 149 -
14/01 kl 19 65 45 110 -
14/01 kl 20 46 45 91 -
14/01 kl 21 50 46 96 -
14/01 kl 22 77 46 123 -
14/01 kl 23 121 44 165 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 317 318 289 257
Laveste vannstand 78 91 101 85 81
Avvik gult nivå -1 5 6 -23 -55
Avvik orange nivå -16 -10 -9 -38 -70
Avvik rødt nivå -34 -28 -27 -56 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm