Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 175 42 217 -
15/01 kl 01 224 44 268 -
15/01 kl 02 251 44 295 -
15/01 kl 03 249 47 296 -
15/01 kl 04 221 51 272 -
15/01 kl 05 178 50 228 -
15/01 kl 06 131 53 184 -
15/01 kl 07 92 50 142 -
15/01 kl 08 72 53 125 -
15/01 kl 09 73 55 128 -
15/01 kl 10 94 54 148 -
15/01 kl 11 133 59 192 -
15/01 kl 12 182 57 239 -
15/01 kl 13 231 55 286 -
15/01 kl 14 262 54 316 -
15/01 kl 15 266 52 318 -
15/01 kl 16 242 52 294 -
15/01 kl 17 200 50 250 -
15/01 kl 18 149 49 198 -
15/01 kl 19 102 51 153 -
15/01 kl 20 67 48 115 -
15/01 kl 21 52 49 101 -
15/01 kl 22 59 49 108 -
15/01 kl 23 86 48 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 317 318 289 257
Laveste vannstand 78 91 101 85 81
Avvik gult nivå -1 5 6 -23 -55
Avvik orange nivå -16 -10 -9 -38 -70
Avvik rødt nivå -34 -28 -27 -56 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm