Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 130 46 176 -
16/01 kl 01 180 46 226 -
16/01 kl 02 223 47 270 -
16/01 kl 03 243 46 289 -
16/01 kl 04 237 46 283 -
16/01 kl 05 209 48 257 -
16/01 kl 06 169 47 216 -
16/01 kl 07 128 42 170 -
16/01 kl 08 96 40 136 -
16/01 kl 09 80 41 121 -
16/01 kl 10 83 39 122 -
16/01 kl 11 104 36 140 -
16/01 kl 12 141 35 176 -
16/01 kl 13 186 35 221 -
16/01 kl 14 229 32 261 -
16/01 kl 15 254 32 286 -
16/01 kl 16 254 31 285 -
16/01 kl 17 230 28 258 -
16/01 kl 18 191 27 218 -
16/01 kl 19 146 25 171 -
16/01 kl 20 104 24 128 -
16/01 kl 21 75 25 100 -
16/01 kl 22 62 23 85 -
16/01 kl 23 69 25 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 317 318 289 257
Laveste vannstand 78 91 101 85 81
Avvik gult nivå -1 5 6 -23 -55
Avvik orange nivå -16 -10 -9 -38 -70
Avvik rødt nivå -34 -28 -27 -56 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm