Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 94 22 116 -
17/01 kl 01 135 21 156 -
17/01 kl 02 180 22 202 -
17/01 kl 03 217 21 238 -
17/01 kl 04 233 21 254 -
17/01 kl 05 225 18 243 -
17/01 kl 06 199 17 216 -
17/01 kl 07 164 18 182 -
17/01 kl 08 130 19 149 -
17/01 kl 09 103 19 122 -
17/01 kl 10 90 16 106 -
17/01 kl 11 93 17 110 -
17/01 kl 12 111 15 126 -
17/01 kl 13 144 14 158 -
17/01 kl 14 184 15 199 -
17/01 kl 15 221 16 237 -
17/01 kl 16 242 15 257 -
17/01 kl 17 241 13 254 -
17/01 kl 18 220 12 232 -
17/01 kl 19 186 11 197 -
17/01 kl 20 147 11 158 -
17/01 kl 21 111 10 121 -
17/01 kl 22 85 10 95 -
17/01 kl 23 73 8 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 317 318 289 257
Laveste vannstand 78 91 101 85 81
Avvik gult nivå -1 5 6 -23 -55
Avvik orange nivå -16 -10 -9 -38 -70
Avvik rødt nivå -34 -28 -27 -56 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm