Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 206 34 240 238
13/01 kl 02 259 35 294 290
13/01 kl 03 286 34 320 317
13/01 kl 04 284 34 318 315
13/01 kl 05 258 34 292 292
13/01 kl 06 211 32 243 246
13/01 kl 07 153 35 188 188
13/01 kl 08 100 30 130 137
13/01 kl 09 67 33 100 101
13/01 kl 10 63 31 94 96
13/01 kl 11 90 31 121 121
13/01 kl 12 140 33 173 171
13/01 kl 13 204 32 236 233
13/01 kl 14 262 35 297 295
13/01 kl 15 299 34 333 -
13/01 kl 16 305 36 341 -
13/01 kl 17 283 35 318 -
13/01 kl 18 239 37 276 -
13/01 kl 19 179 36 215 -
13/01 kl 20 118 37 155 -
13/01 kl 21 70 37 107 -
13/01 kl 22 49 38 87 -
13/01 kl 23 59 38 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 321 323 302 277
Laveste vannstand 87 73 87 77 84
Avvik gult nivå 1 -19 -17 -38 -63
Avvik orange nivå -15 -35 -33 -54 -79
Avvik rødt nivå -28 -48 -46 -67 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm