Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 98 37 135 -
14/01 kl 01 156 37 193 -
14/01 kl 02 218 37 255 -
14/01 kl 03 266 35 301 -
14/01 kl 04 287 34 321 -
14/01 kl 05 280 31 311 -
14/01 kl 06 249 27 276 -
14/01 kl 07 200 21 221 -
14/01 kl 08 143 20 163 -
14/01 kl 09 93 19 112 -
14/01 kl 10 67 17 84 -
14/01 kl 11 70 19 89 -
14/01 kl 12 102 17 119 -
14/01 kl 13 156 18 174 -
14/01 kl 14 218 17 235 -
14/01 kl 15 272 19 291 -
14/01 kl 16 301 20 321 -
14/01 kl 17 300 18 318 -
14/01 kl 18 273 20 293 -
14/01 kl 19 226 21 247 -
14/01 kl 20 166 22 188 -
14/01 kl 21 106 21 127 -
14/01 kl 22 64 23 87 -
14/01 kl 23 50 23 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 321 323 302 277
Laveste vannstand 87 73 87 77 84
Avvik gult nivå 1 -19 -17 -38 -63
Avvik orange nivå -15 -35 -33 -54 -79
Avvik rødt nivå -28 -48 -46 -67 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm