Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 66 25 91 -
15/01 kl 01 107 25 132 -
15/01 kl 02 167 25 192 -
15/01 kl 03 225 24 249 -
15/01 kl 04 267 24 291 -
15/01 kl 05 283 24 307 -
15/01 kl 06 272 26 298 -
15/01 kl 07 239 28 267 -
15/01 kl 08 190 28 218 -
15/01 kl 09 137 28 165 -
15/01 kl 10 93 25 118 -
15/01 kl 11 73 28 101 -
15/01 kl 12 82 26 108 -
15/01 kl 13 116 30 146 -
15/01 kl 14 168 29 197 -
15/01 kl 15 227 32 259 -
15/01 kl 16 274 30 304 -
15/01 kl 17 295 28 323 -
15/01 kl 18 290 26 316 -
15/01 kl 19 262 23 285 -
15/01 kl 20 214 22 236 -
15/01 kl 21 157 21 178 -
15/01 kl 22 102 22 124 -
15/01 kl 23 66 21 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 321 323 302 277
Laveste vannstand 87 73 87 77 84
Avvik gult nivå 1 -19 -17 -38 -63
Avvik orange nivå -15 -35 -33 -54 -79
Avvik rødt nivå -28 -48 -46 -67 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm