Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 56 21 77 -
16/01 kl 01 75 19 94 -
16/01 kl 02 117 19 136 -
16/01 kl 03 172 18 190 -
16/01 kl 04 226 18 244 -
16/01 kl 05 262 19 281 -
16/01 kl 06 273 19 292 -
16/01 kl 07 262 20 282 -
16/01 kl 08 230 20 250 -
16/01 kl 09 184 21 205 -
16/01 kl 10 137 19 156 -
16/01 kl 11 99 18 117 -
16/01 kl 12 84 18 102 -
16/01 kl 13 95 18 113 -
16/01 kl 14 128 17 145 -
16/01 kl 15 176 18 194 -
16/01 kl 16 229 17 246 -
16/01 kl 17 268 17 285 -
16/01 kl 18 285 17 302 -
16/01 kl 19 278 19 297 -
16/01 kl 20 250 18 268 -
16/01 kl 21 206 18 224 -
16/01 kl 22 153 19 172 -
16/01 kl 23 104 18 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 321 323 302 277
Laveste vannstand 87 73 87 77 84
Avvik gult nivå 1 -19 -17 -38 -63
Avvik orange nivå -15 -35 -33 -54 -79
Avvik rødt nivå -28 -48 -46 -67 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm