Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 73 19 92 -
17/01 kl 01 66 18 84 -
17/01 kl 02 85 20 105 -
17/01 kl 03 124 19 143 -
17/01 kl 04 174 18 192 -
17/01 kl 05 221 16 237 -
17/01 kl 06 253 13 266 -
17/01 kl 07 262 10 272 -
17/01 kl 08 252 8 260 -
17/01 kl 09 224 9 233 -
17/01 kl 10 184 5 189 -
17/01 kl 11 142 7 149 -
17/01 kl 12 109 4 113 -
17/01 kl 13 97 6 103 -
17/01 kl 14 106 3 109 -
17/01 kl 15 135 6 141 -
17/01 kl 16 178 4 182 -
17/01 kl 17 223 4 227 -
17/01 kl 18 257 4 261 -
17/01 kl 19 272 5 277 -
17/01 kl 20 266 4 270 -
17/01 kl 21 242 3 245 -
17/01 kl 22 202 3 205 -
17/01 kl 23 155 1 156 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 321 323 302 277
Laveste vannstand 87 73 87 77 84
Avvik gult nivå 1 -19 -17 -38 -63
Avvik orange nivå -15 -35 -33 -54 -79
Avvik rødt nivå -28 -48 -46 -67 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm