Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 48 35 83 83
13/01 kl 02 55 34 89 88
13/01 kl 03 60 32 92 90
13/01 kl 04 62 31 93 92
13/01 kl 05 64 29 93 94
13/01 kl 06 64 29 93 94
13/01 kl 07 61 28 89 88
13/01 kl 08 54 26 80 81
13/01 kl 09 47 24 71 75
13/01 kl 10 41 20 61 69
13/01 kl 11 37 16 53 62
13/01 kl 12 37 12 49 59
13/01 kl 13 41 9 50 58
13/01 kl 14 49 7 56 62
13/01 kl 15 55 6 61 -
13/01 kl 16 58 5 63 -
13/01 kl 17 61 6 67 -
13/01 kl 18 64 7 71 -
13/01 kl 19 65 8 73 -
13/01 kl 20 60 9 69 -
13/01 kl 21 53 10 63 -
13/01 kl 22 48 12 60 -
13/01 kl 23 42 14 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 117 167 103 91
Laveste vannstand 49 56 87 60 43
Avvik gult nivå -47 -23 27 -37 -49
Avvik orange nivå -66 -42 8 -56 -68
Avvik rødt nivå -83 -59 -9 -73 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm