Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 39 17 56 -
14/01 kl 01 42 21 63 -
14/01 kl 02 49 24 73 -
14/01 kl 03 56 27 83 -
14/01 kl 04 60 28 88 -
14/01 kl 05 63 28 91 -
14/01 kl 06 65 26 91 -
14/01 kl 07 65 24 89 -
14/01 kl 08 61 23 84 -
14/01 kl 09 53 22 75 -
14/01 kl 10 46 24 70 -
14/01 kl 11 41 27 68 -
14/01 kl 12 36 32 68 -
14/01 kl 13 36 38 74 -
14/01 kl 14 42 42 84 -
14/01 kl 15 50 45 95 -
14/01 kl 16 54 48 102 -
14/01 kl 17 57 50 107 -
14/01 kl 18 61 51 112 -
14/01 kl 19 64 51 115 -
14/01 kl 20 64 53 117 -
14/01 kl 21 59 56 115 -
14/01 kl 22 52 60 112 -
14/01 kl 23 47 64 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 117 167 103 91
Laveste vannstand 49 56 87 60 43
Avvik gult nivå -47 -23 27 -37 -49
Avvik orange nivå -66 -42 8 -56 -68
Avvik rødt nivå -83 -59 -9 -73 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm