Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 41 69 110 -
15/01 kl 01 39 78 117 -
15/01 kl 02 42 91 133 -
15/01 kl 03 50 104 154 -
15/01 kl 04 56 110 166 -
15/01 kl 05 60 107 167 -
15/01 kl 06 63 97 160 -
15/01 kl 07 66 85 151 -
15/01 kl 08 66 73 139 -
15/01 kl 09 61 63 124 -
15/01 kl 10 54 56 110 -
15/01 kl 11 48 54 102 -
15/01 kl 12 41 54 95 -
15/01 kl 13 37 54 91 -
15/01 kl 14 37 53 90 -
15/01 kl 15 43 48 91 -
15/01 kl 16 49 42 91 -
15/01 kl 17 52 35 87 -
15/01 kl 18 56 31 87 -
15/01 kl 19 60 29 89 -
15/01 kl 20 64 30 94 -
15/01 kl 21 64 32 96 -
15/01 kl 22 59 35 94 -
15/01 kl 23 53 37 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 117 167 103 91
Laveste vannstand 49 56 87 60 43
Avvik gult nivå -47 -23 27 -37 -49
Avvik orange nivå -66 -42 8 -56 -68
Avvik rødt nivå -83 -59 -9 -73 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm