Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 47 38 85 -
16/01 kl 01 41 39 80 -
16/01 kl 02 38 39 77 -
16/01 kl 03 41 38 79 -
16/01 kl 04 48 36 84 -
16/01 kl 05 53 36 89 -
16/01 kl 06 57 36 93 -
16/01 kl 07 62 37 99 -
16/01 kl 08 66 37 103 -
16/01 kl 09 67 36 103 -
16/01 kl 10 63 33 96 -
16/01 kl 11 56 30 86 -
16/01 kl 12 50 26 76 -
16/01 kl 13 44 23 67 -
16/01 kl 14 39 21 60 -
16/01 kl 15 38 22 60 -
16/01 kl 16 42 23 65 -
16/01 kl 17 47 24 71 -
16/01 kl 18 50 24 74 -
16/01 kl 19 53 23 76 -
16/01 kl 20 59 20 79 -
16/01 kl 21 63 15 78 -
16/01 kl 22 63 10 73 -
16/01 kl 23 60 7 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 117 167 103 91
Laveste vannstand 49 56 87 60 43
Avvik gult nivå -47 -23 27 -37 -49
Avvik orange nivå -66 -42 8 -56 -68
Avvik rødt nivå -83 -59 -9 -73 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm