Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 54 6 60 -
17/01 kl 01 47 6 53 -
17/01 kl 02 41 6 47 -
17/01 kl 03 38 6 44 -
17/01 kl 04 40 4 44 -
17/01 kl 05 46 1 47 -
17/01 kl 06 50 -3 47 -
17/01 kl 07 55 -6 49 -
17/01 kl 08 61 -9 52 -
17/01 kl 09 66 -10 56 -
17/01 kl 10 68 -9 59 -
17/01 kl 11 65 -7 58 -
17/01 kl 12 60 -5 55 -
17/01 kl 13 53 -2 51 -
17/01 kl 14 46 0 46 -
17/01 kl 15 41 2 43 -
17/01 kl 16 39 4 43 -
17/01 kl 17 41 6 47 -
17/01 kl 18 44 8 52 -
17/01 kl 19 47 11 58 -
17/01 kl 20 51 14 65 -
17/01 kl 21 57 19 76 -
17/01 kl 22 62 23 85 -
17/01 kl 23 64 27 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 117 167 103 91
Laveste vannstand 49 56 87 60 43
Avvik gult nivå -47 -23 27 -37 -49
Avvik orange nivå -66 -42 8 -56 -68
Avvik rødt nivå -83 -59 -9 -73 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm