Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 136 31 167 163
13/01 kl 02 193 28 221 217
13/01 kl 03 244 30 274 267
13/01 kl 04 275 29 304 298
13/01 kl 05 280 28 308 307
13/01 kl 06 258 29 287 287
13/01 kl 07 212 28 240 242
13/01 kl 08 157 28 185 186
13/01 kl 09 105 26 131 135
13/01 kl 10 70 27 97 101
13/01 kl 11 62 27 89 87
13/01 kl 12 84 26 110 108
13/01 kl 13 133 27 160 156
13/01 kl 14 193 27 220 214
13/01 kl 15 249 29 278 -
13/01 kl 16 287 29 316 -
13/01 kl 17 301 30 331 -
13/01 kl 18 285 31 316 -
13/01 kl 19 242 30 272 -
13/01 kl 20 184 32 216 -
13/01 kl 21 125 31 156 -
13/01 kl 22 76 31 107 -
13/01 kl 23 51 32 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 331 315 314 295 272
Laveste vannstand 83 84 71 72 80
Avvik gult nivå -4 -20 -21 -40 -63
Avvik orange nivå -20 -36 -37 -56 -79
Avvik rødt nivå -35 -51 -52 -71 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm