Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 56 32 88 -
14/01 kl 01 91 32 123 -
14/01 kl 02 146 31 177 -
14/01 kl 03 203 31 234 -
14/01 kl 04 251 31 282 -
14/01 kl 05 278 29 307 -
14/01 kl 06 278 26 304 -
14/01 kl 07 250 22 272 -
14/01 kl 08 202 19 221 -
14/01 kl 09 148 19 167 -
14/01 kl 10 99 17 116 -
14/01 kl 11 70 16 86 -
14/01 kl 12 68 16 84 -
14/01 kl 13 97 16 113 -
14/01 kl 14 148 17 165 -
14/01 kl 15 207 16 223 -
14/01 kl 16 258 18 276 -
14/01 kl 17 291 18 309 -
14/01 kl 18 297 18 315 -
14/01 kl 19 275 19 294 -
14/01 kl 20 229 20 249 -
14/01 kl 21 171 21 192 -
14/01 kl 22 113 21 134 -
14/01 kl 23 69 21 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 331 315 314 295 272
Laveste vannstand 83 84 71 72 80
Avvik gult nivå -4 -20 -21 -40 -63
Avvik orange nivå -20 -36 -37 -56 -79
Avvik rødt nivå -35 -51 -52 -71 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm