Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 49 22 71 -
15/01 kl 01 60 23 83 -
15/01 kl 02 100 24 124 -
15/01 kl 03 154 23 177 -
15/01 kl 04 209 22 231 -
15/01 kl 05 253 22 275 -
15/01 kl 06 275 24 299 -
15/01 kl 07 271 25 296 -
15/01 kl 08 241 25 266 -
15/01 kl 09 194 25 219 -
15/01 kl 10 143 25 168 -
15/01 kl 11 99 25 124 -
15/01 kl 12 75 25 100 -
15/01 kl 13 79 25 104 -
15/01 kl 14 111 28 139 -
15/01 kl 15 161 29 190 -
15/01 kl 16 215 29 244 -
15/01 kl 17 261 28 289 -
15/01 kl 18 287 26 313 -
15/01 kl 19 289 25 314 -
15/01 kl 20 264 22 286 -
15/01 kl 21 218 21 239 -
15/01 kl 22 162 21 183 -
15/01 kl 23 108 21 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 331 315 314 295 272
Laveste vannstand 83 84 71 72 80
Avvik gult nivå -4 -20 -21 -40 -63
Avvik orange nivå -20 -36 -37 -56 -79
Avvik rødt nivå -35 -51 -52 -71 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm